De bij-Bus

De bij-Bus is in 1984 opgericht om inwoners van Wassenaar die moeilijk zelfstandig kunnen reizen een vervoersmogelijkheid te bieden binnen gemeentegrenzen.

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning wordt geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; de Wmo. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen, omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet lukt. Maar ook voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het deelnemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld … Continued