Stichting Schooladviesdienst Wassenaar

SAD Wassenaar biedt diensten aan scholen m.b.t. schoolontwikkeling en leerlingzorg, voert werkzaamheden uit binnen het CJG, VE en PPO regio Leiden en geeft uitvoering aan het lokale sport- en preventieakkoord.

Rijnlands Lyceum Wassenaar

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar / International School Wassenaar is een middelbare school voor Nederlandstalig onderwijs (havo, vwo), tweetalig onderwijs (vwo/gymnasium) en internationaal onderwijs (MYP/DP).

Adelbert College

Het Adelbert College is een school met kwalitatief
goed en veelzijdig onderwijs in een prettige sfeer en veilige omgeving.
Leerlingen ontdekken en ontwikkelen bij ons hun talenten.
We stimuleren onze…

Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 tot 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Jongeren tussen 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald moeten deze halen. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).