Advies vrijwilligerswerk

Heb je interesse of vragen over vrijwilligerswerk? De VCW is HET steunpunt voor vrijwilligerswerk in Wassenaar. Je vindt er een gratis vacaturebank met ruim 130 vrijwilligersvacatures in Wassenaar.

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning wordt geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; de Wmo. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen, omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet lukt. Maar ook voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het deelnemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld … Continued