Werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal

Het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal (WSP ZHC) is hèt loket waar u als werkgever terecht kunt voor al uw personeelsvraagstukken en arbeidsmarktinformatie. WSP ZHC brengt gemotiveerd personeel en bedrijven kosteloos bij elkaar. Binnen de arbeidsmarktregio ZHC werken de zes gemeenten samen met het UWV en DSW als één loket voor werkgevers. De samenwerkende gemeenten binnen ZHC … Continued

Wonen met zorg en begeleiding

Wilt u zelfstandig wonen, maar hebt u hierbij hulp nodig? Dan kunt u begeleid wonen. Woonbegeleiding is hulp van een begeleider of zorginstelling bij zelfstandig wonen. Wanneer kom ik in aanmerking voor woonbegeleiding? U krijgt woonbegeleiding als u niet helemaal zelfstandig kunt wonen of een ziekte, beperking of psychische aandoening heeft en hierdoor hulp nodig … Continued