Ouderbegeleiding

De ouderbegeleiders van Prodeba zijn er om ouders van cliënten te begeleiden bij de opvoeding van hun kind(eren). De ondersteuning beslaat praktische thema’s op het gebied van opvoeding en communicatie.

Taaltrainingen

Een taaltraining zonder examen te doen, omdat je je taal wilt verbeteren of onderhouden, trainingen op deelvaardigheden of taal op de werkvloer, het kan allemaal bij Foxtaal.

Sociale activering

Sociale activering is voornamelijk gericht op het bevorderen van integratie en participatie in de Nederlandse samenleving (zelfredzaamheid en verzelfstandiging van de cursisten).

Inburgering

Wij bieden goede begeleiding bij het gehele traject richting het inburgeringsexamen. Foxtaal heeft zeer ervaren en gecertificeerde docenten.

Alfabetisering

In deze cursus leert men Nederlands lezen en schrijven, spreken en luisteren. Stap voor stap gaat
de Nederlandse taal steeds meer leven en kunnen cursisten zich makkelijker uitdrukken in woord en
geschrift.

Sociaal raadsvrouw

Zoekt u informatie over financiële of juridische kwesties? Ga dan eens praten met een van de sociaal raadslieden bij u in de buurt. Ze helpen u graag op weg bij het oplossen van problemen!

Mantelzorgcafé Smaragd

Smaragd is er voor alle mantelzorgers die naast hun mantelzorg te maken hebben met werk en/of gezinsleven, de lotgenotengroep die eens per maand samenkomt om tips en ervaringen uit te wisselen.

Fresh Air Walk

Iedere maandagavond wandelt een groep Wassenaarders samen met een wandelcoach. Naast het samen bewegen is er aandacht voor deelnemers die willen stoppen met roken en daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken.