De Peppel

De Peppel is een ontmoetingspunt in Wassenaar. Er worden wekelijks verschillende activiteiten aangeboden.

Huisartsenpraktijk Bongers

Per april 2018 heb ik de praktijk van mijn zeer gewaardeerde collega Dinger mogen overnemen. Ik kijk ernaar uit om u samen met mijn team huisartsenzorg te bieden.

Indigo (Parnassia Groep)

Indigo (onderdeel van Parnassia Groep) biedt mentale zorg direct en dichtbij. Indigo levert de praktijkondersteuners voor de huisartsen in Wassenaar.

Stichting Schooladviesdienst Wassenaar

SAD Wassenaar biedt diensten aan scholen m.b.t. schoolontwikkeling en leerlingzorg, voert werkzaamheden uit binnen het CJG, VE en PPO regio Leiden en geeft uitvoering aan het lokale sport- en preventieakkoord.

Stichting MEE

MEE is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problemen.

Provalu

Provalu zet zich in om duurzame arbeidsrelaties te realiseren door de afstand tussen gemotiveerde mensen en werkgevers te overbruggen.

Taalhuis Wassenaar

Het Taalhuis is een centrale plek in de bibliotheek waar iedereen die hulp nodig heeft met taalvaardigheden en digitale vaardigheden terecht kan voor informatie, doorverwijzing en laagdrempelige ondersteuning.

Gemeente Wassenaar

Wassenaar is een gemeente met bijzondere kwaliteiten. Het aantrekkelijke landschap wordt door bewoners en bezoekers, ieder op hun eigen manier, gewaardeerd en gebruikt.