Fit in Wassenaar

Kom meer te weten over een fit leven en gezonde leefstijlactiviteiten. Of doe een aanvraag voor advies, samenwerking of een financiële bijdrage.

Mantelzorg

Informatie, advies en emotionele ondersteuning voor mantelzorgers. U  kunt mantelzorgondersteuning aanvragen in de vorm van informatie en advies, of respijtzorg en activiteiten voor mantelzorgers

Advies voor scholen

Advisering en begeleiding van basisscholen en middelbare scholen in Wassenaar. De schooladviesdienst is kernpartner van de gemeente Wassenaar binnen het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de VE (Vroegschoolse Educatie)

Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 tot 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Jongeren tussen 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald moeten deze halen. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Onderwijs en cursussen

Veel kinderen gaan naar een vorm van kinderopvang. Zowel voor zij naar de basisschool gaan maar vaak ook gedurende de basisschoolleeftijd. Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Kinderen krijgen gewoonlijk onderwijs vanaf hun vierde tot minimaal hun zestiende jaar. Ook volwassenen kunnen onderwijs, cursussen en trainingen volgen.

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning wordt geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; de Wmo. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen, omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet lukt. Maar ook voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het deelnemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld … Continued

Ontmoeten en sociale contacten

Mensen ontmoeten bij u uit de buurt? Zin in een kopje koffie of thee, gezelligheid en een praatje? Er is een plek bij u in de buurt waar u zo binnen kunt lopen. Sporten is ook een goede manier om andere mensen te ontmoeten. Of misschien wilt u wel vrijwilligerswerk doen. Verder zijn er op … Continued